Штампа

Обавештење

Школа неће радити у периоду од 15.07.2016. до 15.08.2016. године због коришћења колективног годишњег одмора.
Штампа

ДРУГИ – СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ


Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, уписује на студијске програме:
 • васпитач предшколског васпитања и образовања – 7 студената на буџету, и 51 самофинансирајући студент,
 • домски васпитач – 20 самофинансирајућих студената,
 • васпитач деце јасленог узраста – 4 студената на буџету, и 20 самофинансирајућих студената.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 еура.
 
ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Сви кандидати подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења.
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних струковних студија полажу класификациони испит, и то:
 • тест из српског језика и књижевности
 • тест опште културе и информисаности.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од  29.08. до 12.09. 2016. године

Пријављивање кандидата је: 29.08, 30.08 и 31.08.2016. године од 9 до 12 сати.

Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 13 сати.

Полагање класификационог испита  обавиће се 02. септембра 2016. године и то:

 • тест из српског језика –  02. септембар 2016. год. од 9 сати,
 • тест из опште културе-информисаности – 02. септембар 2016. год. од 11 сати

Објављивање привремених  резултата конкурса је  02. септембра 2016. године у  16 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се према распореду који ће бити објављен накнадно.

Штампа

УПИС 2016/17 КОНАЧНА ранг листа 1. уписни рок

Упис ће се обавити у понедељак 11.07.2016. и уторак 12.07.2016. године по следећем распореду:

ПОНЕДЕЉАК 11.07.2016. године кандидати на смеру Васпитач предшколског васпитања и образовања на буџету

 • од 09 до 10 сати кандидати од броја 1 до 20
 • од 10 до 11 сати кандидати од броја 21 до 35
 • од 11 до 12 сати кандидати од броја 36 до 50

УТОРАК 12.07.2016. године кандидати на свим смеровима

 • од 09 до 10 сати кандидати од броја 51 до 73 на смеру Васпитач предшколског васпитања и образовања на буџету
 • од 10 до 11 сати кандидати од броја 1 до 10 смер ДОМСКИ ВАСПИТАЧ - буџет, од броја 1 до 6 смер ЈАСЛЕНИ ВАСПИТАЧ буџет и 1 смер ЈАСЛЕНИ ВАСПИТАЧ - самофинансирајући
 • од 11 до 12 сати кандидати од броја 1 до 18 на смеру Васпитач предшколског васпитања и образовања - самофинансирајући


НАПОМЕНА:

Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).Потребна документација за упис:

    оригинална документа (сведочанства и диплома),
    два ШВ обрасца за школску 2016/2017. годину (добијају се у Школи),
    индекс (добија се у Школи),
    две фотографије 3.5 х 4.5 cm,
    уплата уписнине у износу од 3.000,00 дин. (сви плаћају),
    уплата прве рате школарине у износу од 12.000,00 дин. за самофинансирајуће студенте.

Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
Листа примљених кандидата на буџет

Школска година: 2016/ 17

Смер: Домски васпитач

Ред. бр. Презиме Име Име родитеља Уписни рок Успех из сред. шк. Пријемни испит Укупно
Срп. јез. ТОК ук.
1.

Јанковић

Тања

Јанко

1

35,86

26

29

55

90,86

2.

Тодоровић

Ана

Радослав

1

37,40

23

28

51

88,40

3.

Радисављевић

Лазар

Милош

1

32,32

26

29

55

87,32

4.

Петровић

Ђорђе

Милорад

1

24,78

26

29

55

79,78

5.

Стефановић

Јована

Војкан

1

30,14

22

27

49

79,14

6.

Јовановић

Лазар

Славиша

1

27,06

24

26

50

77,06

7.

Милојевић

Горан

Радомир

1

24,58

24

27

51

75,58

8.

Ајдиновић

Санела

Харис

1

23,52

22

28

50

73,52

9.

Минић

Александар

Живојин

1

26,10

21

26

47

73,10

10.

Милановић

Јован

Душан

1

20,34

24

28

52

72,34


Смер: Васпитач деце јасленог узраста

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Ђорђевић

Лола

Дејан

1

33,10

21

28

49

82,10

2.

Костадиновић

Невена

Саша

1

26,30

26

29

55

81,30

3.

Лекић

Ивана

Богосав

1

28,96

25

27

52

80,96

4.

Вељковић

Бојана

Горан

1

30,82

10

24

34

64,82

5.

Дамјановић

Марија

Горан

1

23,84

11

28

39

62,84

6.

Станковић

Сашка

Славиша

1

28,40

16

15

31

59,40


Смер: Васпитачи предшколског васпитања и образовања

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Жарковић

Драгана

Милорад

1

36,32

25

19

44

80,32

2.

Анђелковић

Катарина

Бобан

1

33,16

23

23

46

79,16

3.

Ђоковић

Ружица

Рајица

1

40,00

22

17

39

79,00

4.

Миленковић

Ивана

Звонко

1

36,94

23

18

41

77,94

5.

Лукић

Јелена

Срђан

1

38,62

21

18

39

77,62

6.

Радовановић

Александра

Срђан

1

37,00

21

17

38

75,00

7.

Јовановић

Јована

Зоран

1

32,94

23

19

42

74,94

8.

Гајић

Андријана

Слађана

1

37,54

20

17

37

74,54

9.

Јовановић

Кристина

Горан

1

33,82

18

19

37

70,82

10.

Михајловић

Сандра

Ненад

1

35,82

22

13

35

70,82

11.

Дашић

Стефан

Саша

1

37,34

17

16

33

70,34

12.

Здравковић

Гордана

Горан

1

35,92

20

14

34

69,92

13.

Стевановић

Сања

Саша

1

30,18

21

18

39

69,18

14.

Јовић

Сандра

Раде

1

33,50

13

22

35

68,50

15.

Петровић

Бојана

Зоран

1

30,42

21

17

38

68,42

16.

Димитријевић

Маја

Перица

1

36,24

14

18

32

68,24

17.

Лазовић

Татјана

Давор

1

33,66

19

15

34

67,66

18.

Стопањац

Анђела

Дејан

1

24,52

19

24

43

67,52

19.

Бркић

Милица

Дејан

1

34,40

13

19

32

66,40

20.

Јовановић

Гордана

Топлица

1

32,24

16

18

34

66,24

21.

Бићанин

Ивана

Живодраг

1

30,08

8

28

36

66,08

22.

Живадиновић

Кристина

Радован

1

32,00

18

16

34

66,00

23.

Радисављевић

Милена

Владимир

1

31,90

14

20

34

65,90

24.

Спасојевић

Марија

Љубивоје

1

27,88

15

23

38

65,88

25.

Јанићијевић

Анђела

Горан

1

31,84

19

15

34

65,84

26.

Ђекић

Сандра

Бојан

1

30,14

15

20

35

65,14

27.

Додић

Неда

Мирослав

1

31,98

11

22

33

64,98

28.

Исаиловић

Тамара

Зоран

1

33,64

13

18

31

64,64

29.

Каламовић

Наташа

Зоран

1

31,14

15

18

33

64,14

30.

Вукановић

Јована

Миломир

1

27,82

20

16

36

63,82

31.

Стојаковић

Невена

Зоран

1

34,28

18

11

29

63,28

32.

Ђокић

Кристина

Горан

1

27,02

21

15

36

63,02

33.

Кркић

Јована

Иван

1

28,84

18

16

34

62,84

34.

Ранковић

Милица

Слободан

1

28,30

18

16

34

62,30

35.

Унић

Катарина

Недељко

1

31,00

15

16

31

62,00

36.

Пајић

Александра

Драган

1

33,78

15

13

28

61,78

37.

Радовић

Марија

Горан

1

28,54

13

20

33

61,54

38.

Трошић

Невена

Срећко

1

34,32

10

17

27

61,32

39.

Јеремић

Далиборка

Зоран

1

26,18

13

22

35

61,18

40.

Пантић

Јелена

Небојша

1

28,08

18

15

33

61,08

41.

Белошевић

Марија

Јован

1

27,64

19

14

33

60,64

42.

Мијушковић

Љубица

Александар

1

29,64

14

17

31

60,64

43.

Станојевић

Катарина

Миломир

1

31,26

12

17

29

60,26

44.

Агбаба

Невена

Предраг

1

28,94

13

18

31

59,94

45.

Петровић

Аница

Благован

1

26,86

17

16

33

59,86

46.

Грујић

Стефан

Срђан

1

31,84

12

16

28

59,84

47.

Видаковић

Миљана

Војкан

1

28,68

15

16

31

59,68

48.

Цветковић

Катарина

Драган

1

30,64

14

15

29

59,64

49.

Симоновић

Валентина

Милован

1

26,54

15

18

33

59,54

50.

Милетић

Маја

Драган

1

30,96

18

10

28

58,96

51.

Милошевић

Милица

Мирослав

1

20,90

18

20

38

58,90

52.

Перић

Кристина

Ненад

1

29,46

15

14

29

58,46

53.

Ракић

Анђела

Нешко

1

30,34

12

16

28

58,34

54.

Вукићевић

Јована

Дејан

1

27,48

16

14

30

57,48

55.

Илић

Милица

Мирослав

1

28,44

12

17

29

57,44

56.

Тодоровић

Марија

Радмило

1

30,42

13

14

27

57,42

57.

Ђорговић

Ненад

Драган

1

27,24

14

16

30

57,24

58.

Радивојевић

Јована

Дејан

1

26,86

17

13

30

56,86

59.

Крстић

Милица

Владица

1

27,20

16

13

29

56,20

60.

Маркићевић

Валентина

Слободан

1

29,86

13

13

26

55,86

61.

Бркић

Марта

Иван

1

26,58

13

16

29

55,58

62.

Милинчић

Александра

Зоран

1

24,26

17

14

31

55,26

63.

Чоловејић

Александра

Велимир

1

29,00

8

17

25

54,00

64.

Николић

Софија

Радољуб

1

24,92

12

17

29

53,92

65.

Грујичић

Дијана

Момчило

1

25,68

14

14

28

53,68

66.

Нешић

Бранислава

Љубомир

1

24,46

16

13

29

53,46

67.

Петковић

Исидора

Драган

1

25,24

15

13

28

53,24

68.

Маринковић

Јована

Симо

1

26,10

13

14

27

53,10

69.

Јанковић

Мирјана

Стојан

1

25,96

9

18

27

52,96

70.

Митровић

Маја

Зоран

1

34,94

8

10

18

52,94

71.

Недељковић

Милена

Иван

1

31,70

5

16

21

52,70

72.

Вујчић

Јована

Небојша

1

26,68

13

13

26

52,68

73.

Миленковић

Теодора

Зоран

1

24,60

13

15

28

52,60

 

Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
Листа примљених кандидата на самофинансирање

Школска година: 2016/ 17

 

Смер: Васпитач деце јасленог узраста

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Луковац

Александра

Саша

1

28,84

8

13

21

49,84

 

 Смер: Васпитачи предшколског васпитања и образовања

 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Рајичевић

Драгана

Томислав

1

27,68

13

10

23

50,68

2.

Анђелковић

Анђела

Синиша

1

27,14

11

12

23

50,14

3.

Михајловић

Милица

Слободан

1

24,70

15

10

25

49,70

4.

Ђукић

Марија

Радомир

1

24,50

14

11

25

49,50

5.

Алексић

Тијана

Небојша

1

23,38

12

14

26

49,38

6.

Симоновић

Ана

Дејан

1

23,72

12

13

25

48,72

7.

Цветковић

Анђела

Миодраг

1

25,64

7

16

23

48,64

8.

Стојановић

Маја

Иван

1

25,34

13

10

23

48,34

9.

Ристић

Невена

Горан

1

21,66

13

13

26

47,66

10.

Савић

Оливера

Дејан

1

23,66

4

18

22

45,66

11.

Михајловић

Сузана

Бранимир

1

21,54

10

13

23

44,54

12.

Живковић

Кристина

Слободан

1

24,20

7

13

20

44,20

13.

Милосављевић

Марија

Срђан

1

26,18

8

10

18

44,18

14.

Гавриловић

Марија

Мирољуб

1

22,40

10

8

18

40,40

15.

Бркушанин

Драгана

Раденко

1

21,48

8

10

18

39,48

16.

Миливојевић

Ивана

Горан

1

27,10

7

4

11

38,10

17.

Ранчић

Ана

Нинослав

1

26,82

4

6

10

36,82

18.

Милићевић

Јована

Смиљко

1

20,78

5

5

8

30,78

 

 

Штампа

СЕДНИЦА НАСТАВНОГ ВЕЋА 05. 07. 2016.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНОГ ВЕЋА

за уторак 05.07.2016. године са почетком у 10:00 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Избор наставника у звање за област Физичко васпитање и спорт
 3. Именовање Комисије за припрему реферата за избор наставника у звање за област: Филозофија
 4. Разно

Д И Р Е К Т О Р :
Мр Александар Васић, проф.струк.студ

Штампа

УПИС 2016/17 ПРИВРЕМЕНА ранг листа 1. уписни рок

Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
Листа примљених кандидата на буџет

Школска година: 2016/ 17

Смер: Домски васпитач

Ред. бр. Презиме Име Име родитеља Уписни рок Успех из сред. шк. Пријемни испит Укупно
Срп. јез. ТОК ук.
1.

Јанковић

Тања

Јанко

1

35,86

26

29

55

90,86

2.

Тодоровић

Ана

Радослав

1

37,40

23

28

51

88,40

3.

Радисављевић

Лазар

Милош

1

32,32

26

29

55

87,32

4.

Петровић

Ђорђе

Милорад

1

24,78

26

29

55

79,78

5.

Стефановић

Јована

Војкан

1

30,14

22

27

49

79,14

6.

Јовановић

Лазар

Славиша

1

27,06

24

26

50

77,06

7.

Милојевић

Горан

Радомир

1

24,58

24

27

51

75,58

8.

Ајдиновић

Санела

Харис

1

23,52

22

28

50

73,52

9.

Минић

Александар

Живојин

1

26,10

21

26

47

73,10

10.

Милановић

Јован

Душан

1

20,34

24

28

52

72,34


Смер: Васпитач деце јасленог узраста

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Ђорђевић

Лола

Дејан

1

33,10

21

28

49

82,10

2.

Костадиновић

Невена

Саша

1

26,30

26

29

55

81,30

3.

Лекић

Ивана

Богосав

1

28,96

25

27

52

80,96

4.

Вељковић

Бојана

Горан

1

30,82

10

24

34

64,82

5.

Дамјановић

Марија

Горан

1

23,84

11

28

39

62,84

6.

Станковић

Сашка

Славиша

1

28,40

16

15

31

59,40


Смер: Васпитачи предшколског васпитања и образовања

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Жарковић

Драгана

Милорад

1

36,32

25

19

44

80,32

2.

Анђелковић

Катарина

Бобан

1

33,16

23

23

46

79,16

3.

Ђоковић

Ружица

Рајица

1

40,00

22

17

39

79,00

4.

Миленковић

Ивана

Звонко

1

36,94

23

18

41

77,94

5.

Лукић

Јелена

Срђан

1

38,62

21

18

39

77,62

6.

Радовановић

Александра

Срђан

1

37,00

21

17

38

75,00

7.

Јовановић

Јована

Зоран

1

32,94

23

19

42

74,94

8.

Гајић

Андријана

Слађана

1

37,54

20

17

37

74,54

9.

Јовановић

Кристина

Горан

1

33,82

18

19

37

70,82

10.

Михајловић

Сандра

Ненад

1

35,82

22

13

35

70,82

11.

Дашић

Стефан

Саша

1

37,34

17

16

33

70,34

12.

Здравковић

Гордана

Горан

1

35,92

20

14

34

69,92

13.

Стевановић

Сања

Саша

1

30,18

21

18

39

69,18

14.

Јовић

Сандра

Раде

1

33,50

13

22

35

68,50

15.

Петровић

Бојана

Зоран

1

30,42

21

17

38

68,42

16.

Димитријевић

Маја

Перица

1

36,24

14

18

32

68,24

17.

Лазовић

Татјана

Давор

1

33,66

19

15

34

67,66

18.

Стопањац

Анђела

Дејан

1

24,52

19

24

43

67,52

19.

Бркић

Милица

Дејан

1

34,40

13

19

32

66,40

20.

Јовановић

Гордана

Топлица

1

32,24

16

18

34

66,24

21.

Бићанин

Ивана

Живодраг

1

30,08

8

28

36

66,08

22.

Живадиновић

Кристина

Радован

1

32,00

18

16

34

66,00

23.

Радисављевић

Милена

Владимир

1

31,90

14

20

34

65,90

24.

Спасојевић

Марија

Љубивоје

1

27,88

15

23

38

65,88

25.

Јанићијевић

Анђела

Горан

1

31,84

19

15

34

65,84

26.

Ђекић

Сандра

Бојан

1

30,14

15

20

35

65,14

27.

Додић

Неда

Мирослав

1

31,98

11

22

33

64,98

28.

Исаиловић

Тамара

Зоран

1

33,64

13

18

31

64,64

29.

Каламовић

Наташа

Зоран

1

31,14

15

18

33

64,14

30.

Вукановић

Јована

Миломир

1

27,82

20

16

36

63,82

31.

Стојаковић

Невена

Зоран

1

34,28

18

11

29

63,28

32.

Ђокић

Кристина

Горан

1

27,02

21

15

36

63,02

33.

Кркић

Јована

Иван

1

28,84

18

16

34

62,84

34.

Ранковић

Милица

Слободан

1

28,30

18

16

34

62,30

35.

Унић

Катарина

Недељко

1

31,00

15

16

31

62,00

36.

Пајић

Александра

Драган

1

33,78

15

13

28

61,78

37.

Радовић

Марија

Горан

1

28,54

13

20

33

61,54

38.

Трошић

Невена

Срећко

1

34,32

10

17

27

61,32

39.

Јеремић

Далиборка

Зоран

1

26,18

13

22

35

61,18

40.

Пантић

Јелена

Небојша

1

28,08

18

15

33

61,08

41.

Белошевић

Марија

Јован

1

27,64

19

14

33

60,64

42.

Мијушковић

Љубица

Александар

1

29,64

14

17

31

60,64

43.

Станојевић

Катарина

Миломир

1

31,26

12

17

29

60,26

44.

Агбаба

Невена

Предраг

1

28,94

13

18

31

59,94

45.

Петровић

Аница

Благован

1

26,86

17

16

33

59,86

46.

Грујић

Стефан

Срђан

1

31,84

12

16

28

59,84

47.

Видаковић

Миљана

Војкан

1

28,68

15

16

31

59,68

48.

Цветковић

Катарина

Драган

1

30,64

14

15

29

59,64

49.

Симоновић

Валентина

Милован

1

26,54

15

18

33

59,54

50.

Милетић

Маја

Драган

1

30,96

18

10

28

58,96

51.

Милошевић

Милица

Мирослав

1

20,90

18

20

38

58,90

52.

Перић

Кристина

Ненад

1

29,46

15

14

29

58,46

53.

Ракић

Анђела

Нешко

1

30,34

12

16

28

58,34

54.

Вукићевић

Јована

Дејан

1

27,48

16

14

30

57,48

55.

Илић

Милица

Мирослав

1

28,44

12

17

29

57,44

56.

Тодоровић

Марија

Радмило

1

30,42

13

14

27

57,42

57.

Ђорговић

Ненад

Драган

1

27,24

14

16

30

57,24

58.

Радивојевић

Јована

Дејан

1

26,86

17

13

30

56,86

59.

Крстић

Милица

Владица

1

27,20

16

13

29

56,20

60.

Маркићевић

Валентина

Слободан

1

29,86

13

13

26

55,86

61.

Бркић

Марта

Иван

1

26,58

13

16

29

55,58

62.

Милинчић

Александра

Зоран

1

24,26

17

14

31

55,26

63.

Чоловејић

Александра

Велимир

1

29,00

8

17

25

54,00

64.

Николић

Софија

Радољуб

1

24,92

12

17

29

53,92

65.

Грујичић

Дијана

Момчило

1

25,68

14

14

28

53,68

66.

Нешић

Бранислава

Љубомир

1

24,46

16

13

29

53,46

67.

Петковић

Исидора

Драган

1

25,24

15

13

28

53,24

68.

Маринковић

Јована

Симо

1

26,10

13

14

27

53,10

69.

Јанковић

Мирјана

Стојан

1

25,96

9

18

27

52,96

70.

Митровић

Маја

Зоран

1

34,94

8

10

18

52,94

71.

Недељковић

Милена

Иван

1

31,70

5

16

21

52,70

72.

Вујчић

Јована

Небојша

1

26,68

13

13

26

52,68

73.

Миленковић

Теодора

Зоран

1

24,60

13

15

28

52,60

 

Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
Листа примљених кандидата на самофинансирање

Школска година: 2016/ 17

 

Смер: Васпитач деце јасленог узраста

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Луковац

Александра

Саша

1

28,84

8

13

21

49,84

 

 Смер: Васпитачи предшколског васпитања и образовања

 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех из   сред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Рајичевић

Драгана

Томислав

1

27,68

13

10

23

50,68

2.

Анђелковић

Анђела

Синиша

1

27,14

11

12

23

50,14

3.

Михајловић

Милица

Слободан

1

24,70

15

10

25

49,70

4.

Ђукић

Марија

Радомир

1

24,50

14

11

25

49,50

5.

Алексић

Тијана

Небојша

1

23,38

12

14

26

49,38

6.

Симоновић

Ана

Дејан

1

23,72

12

13

25

48,72

7.

Цветковић

Анђела

Миодраг

1

25,64

7

16

23

48,64

8.

Стојановић

Маја

Иван

1

25,34

13

10

23

48,34

9.

Ристић

Невена

Горан

1

21,66

13

13

26

47,66

10.

Савић

Оливера

Дејан

1

23,66

4

18

22

45,66

11.

Михајловић

Сузана

Бранимир

1

21,54

10

13

23

44,54

12.

Живковић

Кристина

Слободан

1

24,20

7

13

20

44,20

13.

Милосављевић

Марија

Срђан

1

26,18

8

10

18

44,18

14.

Гавриловић

Марија

Мирољуб

1

22,40

10

8

18

40,40

15.

Бркушанин

Драгана

Раденко

1

21,48

8

10

18

39,48

16.

Миливојевић

Ивана

Горан

1

27,10

7

4

11

38,10

17.

Ранчић

Ана

Нинослав

1

26,82

4

6

10

36,82

18.

Милићевић

Јована

Смиљко

1

20,78

5

5

8

30,78

 

 Рок за жалбу је 3 дана, до среде 06.07.2016. године.

Штампа

Свечана додела диплома

Свечана додела диплома, свим студентима који су дипломирали до маја 2016. одржаће се у уторак 28. јуна 2016. године у 12 сати.

Студенти су обавезни да се јаве студентској служби од 10 до 11 сати због обављања административних процедура.

Одлуке

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
жиро рачун школе : 840-104666-22
Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754