Todorov Vesna

 

 

 

Тодоров Б. Весна
проф. струковних студија
Научна област: Филолошке науке

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Методика развоја говора 1 Основне струковне студије
2. Методика развоја говора 2 Основне струковне студије
3. Говорне игре Основне струковне студије

 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)


 1. Етичка карактеризација и стереотипи у баснама Доситеја Обрадовића, Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, VI, бр. 1, Учитељски факултет у Јагодини - Мио књига, Јагодина - Београд, 2009, (М53).
 2. Типски ликови у нашим народним бајкама, Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, VI, бр. 2, Учитељски факултет у Јагодини - Мио књига, Јагодина - Београд, 2009, (М53).
 3. Методички приступ обради народне бајке Мала вила, Школски час српског језика и књижевности: часопис за методику наставе српског језика и књижевности. XXVIII, бр. 1, Београд, 2010, (М52).
 4. Богатство и сиромаштво речника код деце предшколског узраста, Педагошка стварност: часопис за школска и културно-просветна питања, LVI, бр. 5-6, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 2010, (М52).
 5. Методички приступ обради радио-драме Капетан Џон Пиплфокс Душана Радовића, Школски час српског језика и књижевности: часопис за методику наставе српског језика и књижевности. XXVIII, бр. 5, Београд, 2010, (М52).
 6. Језичка интелигенција код деце – како је препознати и развијати, Педагошка стварност: часопис за школска и културно-просветна питања, LVII, бр. 1-2, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 2011, (М52).
 7. Хуманистички свет у књижевности за децу, Научни скуп са међународним учешћем: Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе, Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2011, (М33).
 8. Игра као посебни облик учења читања и писања у припреми деце за полазак у школу, Научни скуп са међународним учешћем: “Настава и учење“ – циљеви, стандарди, исходи, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, Ужице, 2012, (М33).
 9. Могуће тумачење песме Песник и месец Добрице Ерића, Школски час српског језика и књижевности: часопис за методику наставе српског језика и књижевности. XXIX, бр. 5, Београд, 2012, (М52).
 10. Историја, мит и ремитизација српског идентитета у прози Григорија Божовића, Philologia Mediana, година V, број 5, Ниш, 2013, (М51).
 11. Креативно читање бајки у функцији холистичког образовања, Први стручно-научни скуп са међународним учешћем под покровитељством Министарства просвете „Холистички приступи у васпитању“, Зборник радова, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Пирот, 2013 (у штампи).
 12. Игра као посебни облик учења читања и писања у припреми деце за полазак у школу, Научни скуп са међународним учешћем: “Настава и учење“ – циљеви, стандарди, исходи, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, Ужице, 2012, (М52),
 13. Могуће тумачење песме Песник и месец Добрице Ерића, Школски час српског језика и књижевности: часопис за методику наставе српског језика и књижевности. XXIX, бр. 5, Београд, 2012, (М52),
 14. Историја, мит и ремитизација српског идентитета у прози Григорија Божовића, Philologia Mediana, година V, број 5, Ниш, 2013, (М51),
 15. Креативно читање бајки у функцији холистичког образовања, Први стручно-научни скуп са међународним учешћем под покровитељством Министарства просвете „Холистички приступи у васпитању“, Зборник радова, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Пирот, 2013 (М33),
 16. Могући светови у бајкама Гроздане Олујић, X симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, Зборник радова, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2014 (М33),
 17. Улога књижевности у изграђивању националног идентитета и развијању културне свести: „своје“ и „туђе“ на примеру песама и прича за децу. Наука и глобализација. Књ.2: зборник радова са научног скупа. Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2014 (M14),
 18. Важност критичке анализе текста у развоју креативне интелигенције, Други стручно-научни скуп са међународним учешћем „Холистички приступ у предшколској педагогији – теорија и пракса“, Зборник радова, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Српска академија образовања, Пирот, 2015 (М33)
 19. Симболика простора и конструисање идентитета у бајкама Гроздане Олујић. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9 – 10 маи 2014г. Том II, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ФОЛКЛОРИСТИКА. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 (М14)
 20. Бајке Тиодора Росића и уметничка концепција историје у контексту разумевања себе и других – изазови у тумачењу. XII симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, Зборник радова, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2016 (М33),
 21. Уџбеник. Методика развоја говора. Крушевац: Висока школа струковних студија за васпитаче, 2016.
 22. О митологизацији и глобализацији у Књизи за Марка Светлане Велмар-Јанковић. Синтезе: часопис за педагошке науке, књижевност и културу, Год V, бр.10, Сиграф, Крушевац, 2016 (M52), ISSN 2217-902X, COBISS.SR-ID 190248204, UDK 821.163.41.09-93-32
 23. Методика развоја говора. Уџбеник. Крушевац: Висока школа струковних студија за васпитаче, 2016 ISBN 978-86-80544-00-7, COBISS.SR-ID 221818380

 

  

Усавршавања:


 

Остали подаци који се сматрају релевантним:


Режија представе за децу Сунце је наше и тачка, КЦК, 2011

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
жиро рачун школе : 840-104666-22
Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754