СЕДНИЦА НАСТАВНОГ ВЕЋА 29.03.2018.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНОГ ВЕЋА

за 29.03.2018. године са почетком у 10:00 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Доношење одлуке о избору у звање за област Музика и извођачке уметности
  3. Разматрање тренутне ситуације у школи
  4. Текућа питања

Д И Р Е К Т О Р :
Др Зорица Дуковић, проф.струк.студ