Извод из записника са седнице Савета Школе од 27.01.2014.

Извод из записника са седнице одржане  27.01.2014. године  са донетим одлукама:

1 Усвајен је Финансијског плана за 2014. годину

2. Усвојен је  План јавних набавки за 2014. годину

3. Усвојен је Правилник о планирању финансирања установе

4. Усвојен је извештај пописне комисије

5. Усвојена су Правила заштите од пожара

6. Усвојена је молба Мирјане Божовић за ослобађање дела школарине ( 50% ) на специјалистичким студијама због болести детета. З А П И С Н И К


Са одржане седнице Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу дана 27.01.2014. године са почетком у 11 часова у канцеларији директора Школе.

Седници присуствују: др Милентије Ђорђевић,  мр Зорица Дуковић, др Невенка Михајловић, др Ирена Станишић, др Катарина Томић, др Ана Марковић, мр Саша Радовановић, Љиљана Петровић, Иван Андрејић, Бобан Вујичић, Зоран Васић и Михаиловић Јулијана, студент прве године.

Седници је присуствовао и директор Школе, мр Александар Васић.

Пошто је утврђено да постоји кворум за рад Савета, прешло се на утврђивање дневног реда. За ову седницу, са допуном  још једне тачке,  предложен је следећи:ДНЕВНИ РЕД

1.       Усвајање Финансијког плана за 2014. годину.

2.       Усвајање  Плана  јавних набавки за 2014. годину.

3.       Усвајање Правилника о планирању  финансирања установе.

4.       Усвајање Извештаја пописне комисије.

5.       Усвајање Правила заштите од пожара.

6.       Разматрање молбе Мирјане Божовић.

Предложени дневни ред, једногласно је усвојен.

Уз напомену, да записник са претходне седице неће бити усвајан на овој седници  јер није достављен из оправданих разлога, председник Савета је констатовао да  су прилози уз позив  за ову седницу достављени и отворио седницу.

1.       Известилац  по првој тачки дневног реда била је Јелена Бешић, шеф рачуноводства и

објаснила да је израда Финансијског плана  урађена  у складу са пратећим законским прописима и да ове године као важан документ први пут се  шаље Управи за јавне набаке која врши контролу. У сагледавању  потреба установе на годишњем нивоу, због немогућности корекције предложених ставки, износи су мало увећани. Документ мора да буде усвојен до 31.01.2014. године.

Пошто није било дискусије, председник Савета је ставио на гласање предлог Финансијског плана за 2014. годину.Савет Школе једногласно је донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски план Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу за 2014. годину.

2.       Са  другом тачком дневног реда, Савет је упознала Јелена Бешић, шеф рачуноводства и

објаснила да је План јавних набавки   урађен  у складу са новим законским прописима и доставља се надлежним  државним институцијама на контрлолу. Рок за усвајање је 31.01.2014. године, са напоменом да ћемо се управљати по смерницама ако их буду дали кад изврше контролу послатог документа.

После краће дискусије, Савет Школе једногласно је донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки  за 2014. годину.

3.       Са трећом тачком дневног реда , Савет је упознала  Јелена Бешић  и објанила потребу

доношења  Правилника о планирању финансирања установе. јер је  везан за израду претходних докумената и потребно је да га Школа има.

Пошто није било дискусије, председник Савета је ставио на гласање предлог  Правилника.

Савет Школе је једногласно донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Правилник о планирању  финансирања установе.

4.       Са четвртом тачком дневног реда, Савет је упознао Зоран Васић, члан пописне

комисије и рекао да је пописна комисија обишла све просторије и сачинила пописне листе са предлогом  за отпис  5 старих неупотребљивих компјутера. Њихова књиговодствена вредност је нула. Савет разматра и усваја извештај комисије.

Пошто није било примедби на извештај, Савет је једногласно донео:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај комисије о попису имовине Школе.

5.       За пету тачку дневног реда, председник Савета је дао реч Јелени Раичевић , референту,

која је Правила заштите од пожара  укратко представила уз напомену да је  доношење правила  један од корака комплетирања  документације из противпожарне области.

Савет Школе једногласно је донео следећу:


О Д Л У К У

Усвајају се Правила  заштите од пожара.

6.       Са шестом тачком дневног реда, молбом студеткиње Мирјане Божовић, за ослобађа-

ње плаћања  дела школарине на специјалистичким студијама  због тешке породичне ситуације и  детета које је ометено у развоју и око којег има велике финансијске трошкове за његово лечење, чланове је упознао председник Савета и прочитао молбу  Мирјане Божовић која је приложила  Решење надлежне републичке комисије, као доказ  болести детета.

После краће дискусије, Савет Школе једногласно је донео следећу :

О Д Л У К У

Мирјана Божовић, студент специјалистичких струковних студија, ослобађа се плаћања  50% школарине  због болести детета .Савет је завршио са радом у 12,20 часова.Записничар:                                                                                      Председник савета:______________________________                  ______________________________________

Љиљана Петровић, секретар                                   Др Милентије Ђорђевић, проф.струк.студ.

 

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761
037/423-050
037/439-754