Одлуке

Одлука о расписивању интерног конкурса за избор директора школе

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС бр. 76/05), члана 17. Статута Високе школе стуковних студија за васпитаче у Крушевцу, Савет Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу на седници одржаној 29.10.2013. године донео је следећу:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

 

  1. Расписује се интерни конкурс за избор директора Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, на период од три године.
  2. Право учешћа на конкурс имају наставници који су у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, са изборним звањем професора струковних студија и који имају способности за руковођење установом.
  3. Рок за подношење пријаве износи 15 дана од дана објављивања конкурса.
  4. Потребна документација се подноси Комисији за спровођење конкурса (пријава на конкурс, доказ о испуњености услова за избор, програм рада, план развоја Школе, доказ да не постоје законске сметње за избор).
  5. Пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса, Комисија за спровођење конкурса, доставиће Савету Школе на одлучивање у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

 

 

 

 

Одлука о расписивању избора за чланове савета школе

На основу члана 50. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС бр. 76/05), члана 12. Статута Високе школе стуковних студија за васпитаче у Крушевцу и члана 3. ст. 1. тач. 12. Пословника о раду Савета Школе, Савет Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу на седници одржаној 29.10.2013. године донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ШКОЛЕ

 

Члан 1.

Расписују се избори за чланове Савета Школе, из реда представника Школе.
Од 11 чланова Савета из Школе, седам чланова су из реда наставног особља, а четри из реда ваннаставног особља.
Представници Школе у Савету бирају се тајним гласањем.

Члан 2.

Избор ће се одржати 12.11.2013. године од 09:00 до 12:00 часова.

Члан 3.

Комисију за спровођење избора чине Љиљана Петровић, Јелена Бешић, Бобан Вујичић, Марија Најдановић, Саша Радовановић.

Члан 4.

Комисија из члана 3. ове Одлуке припрема изборни материјал (бирачки списак, гласачке листиће, записник о одржавању избора) и објављује резултате избора истог дана, најкасније до 15 часова.

Члан 5.

Извештај о одржаним изборима Комисија доставља Савету Школе.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

 

 

 

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
жиро рачун школе : 840-104666-22
Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754