Штампа

Ранг листа и информације за специјалистичке студије

У СКЛАДУ СА КОНКУРСОМ, у петак 25. октобра 2013. године од 9 до 13 часова, обавиће се упис 25 прворангираних кандидата. Приликом уписа прилажу се следећа документа:

 • 2 ШВ образца (добијају се у школи),
 • индекс (добија се у школи),
 • 2 фотографије 3,5 x 4,5,
 • доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22),
 • доказ о уплати прве рате школарине 10.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22).


ВАЖНО: ШКОЛА ЈЕ НАПИСАЛА МОЛБУ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ СА НАМЕРОМ ДА БУДУ ПРИМЉЕНИ СВИ ПРИЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ. ОЧЕКУЈЕМО ПОЗИТИВАН ОДГОВОР У РОКУ ОД 15 ДАНА. ПРАТИТЕ САЈТ ШКОЛЕ ЈЕР ЋЕ НА ЊЕМУ БИТИ ОБЈАВЉЕНЕ ВЕСТИ О ЕВЕНТУАЛНОМ ПРОШИРЕЊУ ЛИСТЕ.

1. Милановић Л. Сандра 9.82 10
2. Ђурђевић Д. Јелена 9.74 10
3. Бузгановић Б. Никола 9.7 10
4. Илић M. Катарина 9.21 8.66
5. Миликић M. Лидија 8.88 9
6. Недељковић В. Сања 8.8 9.33
7. Благојевић M. Маријана 8.71 9.33
8. Михајловић Д. Јасмина 8.49 9.33
9. Новаковић З. Катарина 8.42 6.66
10. Петровић В. Јулијана 8.35 7.67
11. Станојевић Ж. Ивана 8.24 8.66
12. Јеремић Б. Јелена 8.2 8.33
13. Михајловић Ј. Ивана 8.19 9
14. Пејоска В. Санја 8.16 8.66
15. Срејић Р. Милица 8.14 7.66
16. Радуловић Р. јелена 8.14 7.66
17. Ковић З. Марија 8.05 8.33
18. Драгићевић M. Јасмина 8.04 8.66
19. Бараћ Д. Јелена 8 8
20. Веселиновић M. Сања 7.98 8.33
21. Радовановић M. Данка 7.96 8
22. Ћосић M. Ивана 7.85 8.33
23. Милић M. Драгана 7.85 7
24. Левић Д. Ивана 7.8 7.66
25. Станојевић Р. Славица 7.78 7.33
26. Протић С. Нина 7.76 7.66
27. Милошевић M. Снежана 7.76 7.33
28. Поповић П. Ана 7.7 8
29. Лапчевић M. Драгана 7.69 8.66
30. Пејовић M. Љиљана 7.67 8.66
31. Угринић З. Дијана 7.66 7
32. Тодоровић Т. Марија 7.63 7
33. Којадиновић Д. Сузана 7.63 6.66
34. Чубрић Љ. Невена 7.62 7
35. Миодраговић M. Ивана 7.61 7.66
36. Марјановић Р. Јелена 7.6 7.33
37. Анђелковић Д. Љиљана 7.56 7.33
38. Стојчевска Г. Аница 7.51 7
39. Раденковић С. Смиља 7.46 7
40. Живанчевић M. Мирјана 7.46 6.33
41. Марковић И. Ивана 7.45 6.33
42. Милојевић Д. Маша 7.45
43. Чикарић Г. Јована 7.44 8.33
44. Миленковић Р. Ивана 7.44 7
45. Алексић M. Наташа 7.37 7.66
46. Ценц П. Синуела 7.37 6.33
47. Луковић M. Јована 7.33 6.66
48. Вељковић С. Сања 7.32 8
49. Јаковљевић M Снежана 7.32 6.66
50. Манојловић Д. Драгана 7.32 6.33
51. Раденковић Д. Весна 7.32 6.33
52. Радовић З. Марко 7.3 6.33
53. Јованчевић Д. Душица 7.29 6.33
54. Вучковић O. Сања 7.19 6.33
55. Станојловић M. Драгана 7.16 6.33
56. Николеџић M. Милош 7.1 6
57. Јовић З. Марија 7.07 6
58. Павловић M. Ненад 7.06 6.66
59. Павловић M. Бојана 7.02 7
60. Живојиновић M. Јадранка 7 7
61. Кораћ M. Валентина 7 6
62. Вучићевић Вукица 6.93 6
63. Јовановић Г. Драгана 6.89 7
64. Божовић С. Мирјана 6.85 6
65. Станимировић С. Бранка 6.78  
Штампа

Коначна ранг листа - октобар 2013.

Коначну ранг листу студената 2. и 3. године можете преузети са следећих линкова:

Термин за упис биће накнадно објављен.

Штампа

Овера апсолвентског статуса за генерације 08/09, 09/10 и 10/11

Овера апсолвентског статуса за генерације 08/09, 09/10 и 10/11 вршиће се у студентској служби у четвртак 17. и петак 18. октобра 2013. године од 10 до 12 сати.

На увид донети ИНДЕКС и УПЛАТУ од 4.000 динара на име овере апсолвентског статуса.

Штампа

СЕДНИЦА НАСТАВНОГ ВЕЋА 15.10.2013.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНОГ ВЕЋА

за 15.10.2013. године са почетком у 12:00 часова у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Разматрање предлога рецезената за рукопис Методика упознавања околине - практикум аутора др Н. Михајловић и др Љ. Михајловић
 2. Именовање комисије за припрему реферата са предлогом за избор у звање за област Физичко васпитање и спорт
 3. Информација о упису
 4. Разно

 

Д И Р Е К Т О Р :
Мр Александар Васић, проф.струк.студ.

Штампа

Конкурс за упис студената у 3. годину студија (дошколовање)

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА

ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА

ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ.

(ДОШКОЛОВАЊЕ)

УСЛОВИ

У школској 2013/14. години, упис на основне струковне студије – програм доквалификације спроводи се на основу конкурса и конкурсног поступка.

Конкурсни поступак заснива се на вредновању успеха из претходних студија.

Конкурсни поступак спроводи Комисија од три члана, коју именује директор.

Струковне студије за струковног васпитача предшколске деце – програм доквалификације организују се у трајању од два семестра.

Струковни студијски програм за васпитача предшколске деце – програм доквалификације може уписати лице које је завршило двогодишње студије вишег образовања за васпитаче у Републици Србији.

КАЛЕНДАР УПИСА

Пријава и упис кандидата биће од 03. до 11. октобра 2013. од 10 – 12 часова.

Трошкови школарине износе 45.000,00 дин (плаћају се у 5 једнаких ратa: прва при упису)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 1. оверена фотокопија дипломе о завршеној вишој школи,
 2. уверење о положеним испитима,
 3. извод из књиге рођених или венчаних,
 4. фотографије: 2 (3,5 х 4,5)
 5. индекс и ШВ обрасци (добијају се у школи);
 6. доказ о уплати прве рате школарине 9.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)
 7. доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)

Директор Школе

Мр Александар Васић

 

Штампа

Конкурс за упис студената на струковне студије

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ КРУШЕВАЦ

О б ј а в љ у ј е

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Услови уписа:

Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ и који су положили диференцијалне испите по одлуци Већа специјалистичких студија.

Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • просечне оцене стручних предмета са основних студија који припадају изабраној области (припрема деце за полазак у школу, предшколска педагогија, психологија предшколског детета).

Пријаве за упис подносе се од 14. до 18. октобра 2013. године.

Број места: 25 студената (самофинасирајући).

Школарина износи 70.000,00 динара (плаћање у више рата).

Уз пријаву која се добија у Школи кандидат прилаже:

 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним струковним студијама,
 • оверену фотокопију додатка дипломи,
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)

Ранг листа примљених кандидата биће објављена 22. октобра 2013. године

Упис примљених кандидата обавиће се 25. октобра 2013. године од 9 до 13 часова

Приликом уписа прилажу се следећа документа:

 • 2 ШВ обрасца (добијају се у школи)
 • индекс (добија се у школи)
 • 2 фотографије 3,5 x 4,5
 • доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)
 • доказ о уплати прве рате школарине 10.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Школе или на телефон 037/420-761, као и на интернет адреси www.vaspks.edu.rs

Директор Школе

Мр Александар Васић

 

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
жиро рачун школе : 840-104666-22
Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754