Штампа

Привремена ранг листа - први уписни рок

Објављена је прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за упис у јунском уписном року.
Примедбе на ранг листу подносе се до 4 јула 2019. године до 12 сати.
Објављивање коначне ранг листе обавиће се 4. јула 2019. године у 14 сати.
Упис примљених кандидата обавиће се 5. и 6. јула 2019. године према распореду који ће бити накнадно објављен.

Смер: Васпитач деце предшколског узраста

буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех изсред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Миодраговић

Марија

Драган

1

37,78

25

30

55

92,78

2.

Ђурђановић

Анђела

Саша

1

36,72

24

29

53

89,72

3.

Машовић

Селма

Ибрахим

1

37,50

23

27

50

87,50

4.

Воштић

Наташа

Предраг

1

34,32

24

26

50

84,32

5.

Ђорђевић

Милена

Ненад

1

35,20

23

24

47

82,20

6.

Вилимоновић

Јана

Дејан

1

33,18

22

26

48

81,18

7.

Павловић

Јована

Драган

1

39,52

15

26

41

80,52

8.

Лукић

Кристина

Горан

1

32,02

17

30

47

79,02

9.

Милић

Марија

Дејан

1

31,76

19

28

47

78,76

10.

Лисинац

Анђела

Ненад

1

30,26

23

24

47

77,26

11.

Драшковић

Вида

Владан

1

28,88

22

26

48

76,88

12.

Станковић

Николина

Владица

1

26,08

23

27

50

76,08

13.

Вуковић

Ана

Зоран

1

28,92

19

28

47

75,92

14.

Томић

Сања

Зоран

1

35,38

20

20

40

75,38

15.

Милојковић

Катарина

Дејан

1

29,30

23

23

46

75,30

16.

Левић

Сања

Жарко

1

29,18

21

24

45

74,18

17.

Радуловић

Емилија

Иван

1

40,00

8

25

33

73,00

18.

Крстић

Андреа

Ивица

1

27,88

17

28

45

72,88

19.

Мирковић

Јана

Милан

1

27,84

17

28

45

72,84

20.

Милић

Марта

Славиша

1

28,74

20

24

44

72,74

21.

Давидовић

Јелена

Владимир

1

25,42

19

28

47

72,42

22.

Лапчевић

Љубица

Ненад

1

26,20

18

28

46

72,20

23.

Миљковић

Јана

Драгољуб

1

33,20

15

24

39

72,20

24.

Пуношевац

Ана

Дејан

1

29,02

17

26

43

72,02

25.

Црноглавац

Милица

Горан

1

25,70

20

26

46

71,70

26.

Стошић

Александра

Светислав

1

28,18

20

23

43

71,18

27.

Јовановић

Невена

Мирољуб

1

29,06

16

26

42

71,06

28.

Васић

Стефан

Радослав

1

25,70

20

25

45

70,70

29.

Ђокић

Данка

Златко

1

34,34

17

19

36

70,34

30.

Ивезић

Марија

Милош

1

25,90

18

26

44

69,90

31.

Јоксић

Кристина

Саша

1

25,56

17

27

44

69,56

32.

Пећанац

Нађа

Иван

1

25,46

22

22

44

69,46

33.

Обрадовић

Невена

Славиша

1

34,32

15

20

35

69,32

34.

Срећковић

Андреа

Ненад

1

34,88

17

17

34

68,88

35.

Недић

Маријана

Драган

1

28,74

17

23

40

68,74

36.

Миловановић

Милена

Света

1

31,98

17

19

36

67,98

37.

Стојановић

Милена

Љубиша

1

25,98

20

22

42

67,98

38.

Благојевић

Милица

Ненад

1

32,78

16

19

35

67,78

39.

Марић

Кристина

Славиша

1

24,74

18

24

42

66,74

40.

Подгорац

Данијела

Зоран

1

32,58

19

15

34

66,58

41.

Михајловић

Светлана

Драган

1

23,50

17

26

43

66,50

42.

Врекић

Сузана

Срећко

1

23,96

14

28

42

65,96

43.

Милосављевић

Анђела

Добривоје

1

31,22

19

15

34

65,22

44.

Ђорђевић

Александра

Драгољуб

1

22,84

17

24

41

63,84

45.

Милићевић

Христина

Милован

1

24,80

14

25

39

63,80

46.

Милосављевић

Ана

Саша

1

29,74

11

23

34

63,74

47.

Марковић

Андријана

Ивица

1

22,84

16

24

40

62,84

48.

Богосављевић

Сузана

Живојин

1

22,06

17

23

40

62,06

49.

Исаиловић

Матрина

Радован

1

24,02

16

22

38

62,02

50.

Мишковић

Маша

Дејан

1

29,06

17

15

32

61,06

51.

Јовановић

Сања

Саша

1

28,00

14

17

31

59,00

52.

Вулић

Миона

Срђан

1

25,06

15

18

33

58,06

53.

Миљковић

Ивана

Дејан

1

27,32

10

17

27

54,32

54.

Мијајловић

Сања

Миодраг

1

24,66

12

16

28

52,66

55.

Ристић

Невена

Србољуб

1

23,88

13

15

28

51,88

56.

Милићевић

Јована

Зоран

1

26,80

9

16

25

51,80

57.

Ристић

Марија

Данијела

1

23,16

16

12

28

51,16

 

Смер: Домски васпитач

буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех изсред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез.

ТОК

ук.

1.

Ужаревић

Лидија

Зоран

1

39,70

26

29

55

94,70

2.

Радојковић

Андреа

Александар

1

35,66

24

29

53

88,66

3.

Петровић

Магдалена

Слободан

1

38,64

20

26

46

84,64

4.

Трифуновић

Милош

Милутин

1

33,38

22

27

49

82,38

5.

Николић

Ина

Мирољуб

1

23,72

24

27

51

74,72

6.

Рајић

Жељко

Бојан

1

23,46

12

16

28

51,46


Смер: Васпитач деце јасленог узраста

буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни рок

Успех изсред. шк.

Пријемни испит

Укупно

Срп. јез. ТОК

Ук.

1.

Миленовић

Невена

Радиша

1

32,94

22

20

42

74,94

2.

Милојевић

Марта

Александар

1

31,76

17

25

42

73,76

3.

Вељковић

Милица

Мирослав

1

26,94

19

24

43

69,94

4.

Илић

Марија

Гордана

1

21,90

22

26

48

69,90

5.

Савић

Невена

Миодраг

1

23,32

11

17

28

51,32

 

 

 

Штампа

Обавештење за припремну наставу

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис у школску 2019/2020. годину је бесплатна и одржаће се по следећем распореду:

Термин Теме
15. 06. 2019. од 09.00 сати

Општа култура и информисаност / Српски језик и књижевност

22. 06. 2019. од 09.00 сати

Општа култура и информисаност / Српски језик и књижевност

Штампа

КОНКУРС 2019 / 2020

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, уписује на студијске програме:

 • васпитач деце предшколског узраста – 80 студената који се финансирају из буџета и 70 самофинансирајућих студената,
 • домски васпитач - 10 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената,
 • васпитач деце јасленог узраста - 10 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сви кандидати подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења. 
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних струковних студија полажу класификациони испит, и то:

 • тест из српског језика и књижевности
 • тест опште културе и информисаности.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Високу школу струковних студија врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи,
 • резултата постигнутог на класификационом испиту.

Избор кандидата обавља се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на класификационом испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат оствари на класификационом испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу резултата постигнутих на класификационом испиту и општег успеха у средњем образовању, а на основу јединствене ранг листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.
За упис на студије утврђује се јединствена ранг-листа за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. 
Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет Буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за високу школу.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом за високу школу.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места из српског језика на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, односно на међународном такмичењу, не полаже класификациони испит из српског језика. Таквом кандидату вреднује се класификациони испит из српског језика са максималних 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су Школи поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
У случају да се кандидати не могу разликовати по овим мерилима, одлуку о њиховом избору доноси орган Школе надлежан за спровођење конкурса.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уместо њега уписати другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг-листи, у року утврђеном овим конкурсом.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 24.06. до 07.07.2019. године 

Пријављивање кандидата је: oд 24.06 до 29.06.2019. године од 9 до 12 сати.
Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 13 сати.
Полагање класификационог испита  обавиће се 01.07.2019. године и то:

 • тест из српског језика –  01. јул 2019. год. од 9 сати,
 • тест из опште културе-информисаности – 01.07.2019. год. од 11 сати

Објављивање привремених резултата конкурса је до 02.07.2019.године у 12 сати, а коначних резултата 04.07.2019. године.
Упис примљених кандидата обавиће се 05.07. и 06.07.2019.године.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • доплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ-ЛИСТИ није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе, у року од 3 дана од објављивања ранг-листе.
Решавање по приговору биће објављено 04. јула 2019.

Ћирила и Методија  22-24
37000 Крушевац
телефони
Студ. Служба 037 439 754
Секретар 037 423 050
Fax : 037 420 761
Сајт: www.vaspks.edu.rs
Е пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Штампа

СЕДНИЦА НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА 10.06.2019.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА

за 10.06.2019. године са почетком у 10 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Доношење одлуке о расписивању Конкурса за упис за школску 2019/2020 годину
 2. Текућа питања

Присуство је обавезно.

Д И Р Е К Т О Р :
Доц. Др Јелена Милановић

Штампа

Пријава испита за јунски рок

Пријава испита за студенте основних студија обавиће се по следећем распореду:
 • 27.05.2019. године од 09 до 12 сати - трећа година, апсолвенти и двогодишње студије
 • 28.05.2019. године од 09 до 12 сати - прва и друга година
Пријава испита за студенте на мастер, специјалистичким и дошколовању обавиће се 01.06.2019. године од 09 до 12 сати.
Штампа

Обавештење за студенте из радног односа

Консултативна настава за студенте из радног односа је у суботу 13.04.2019. године
 • од 10 до 11 сати - Консултативна настава - Др Саша Радовановић
 • од 11 сати - Консултативна настава - Др Весне Тодоров
 • од 11 сати - Консултативна настава - Др Ана Марковић
Штампа

Обавештење за студенте из радног односа

Консултативна настава за студенте из радног односа је у суботу 06.04.2019. године
 • од 10.30 сати - Педагошка група предмета код проф. Др Бисере Јевтић
 • од 11.00 сати - Консултације код Др Весне Тодоров

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
текући рачун : 840-0000002106666-68
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 037/420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754